Dile que no

From Media_knowledge

Jump to: navigation, search

Contents

הדגמה

טכניקה לביצוע

צעדים של הבן:

כינויים

 • 1 קדימה
 • 2 ו...
 • 3 שאנז אליזה - כי יוצרים את ה"שדרה" שהבחורה הולכת לעבור בה
 • 5 אחורה - כי הבחורה הולכת לעבור במקום שהרגל זזה ממנו
 • 6 הצלבה - כי הבחורה הולכת לעבור במקום שהרגל זזה ממנו
 • 7 סיימנו - חזרה למצב V (או חזיתי מול הבחורה)

סרטונים

מימין על פי ספירה, משמאל עם כינויים

צעדים של הבת:

כינויים

 • 1 אחורה
 • 2 ו...
 • 3 כמעט צעד
 • 5 מסביב לבן
 • 6 אל הבן
 • סיימנו - חזרה למצב V (או חזיתי מול הבחור)

סרטונים

מימין על פי ספירה, משמאל עם כינויים

הובלה:

ב1 יד שמאל מסמנת, ב5 שורש כף יד ימין דוחפת את הבחורה קדימה.

טכניקה ללימוד:

מומלץ ללמד בשתי שורות - שורת בנים ושורת בנות - אחת מול השניה. כל צד לומד את הצעדים שלו (ע"י שני מדריכים נפרדים, או ע"י מדריך יחיד שמחליף צד), ובזמן שסופרים, כל צד עושה את הצעדים שלו.
ברגע שכולם סגורים על הצעד אפשר לעבור למעגל, ואז רואים איך הצעדים של שני הצדדים משתלבים.

שגיאות נפוצות:

בנים

 1. גלישה לשטח הבת
  • תזמון: 1
  • תיאור:
  נובע משליחת רגל שמאל בזוית קטנה מדי, עד שהיא קרובה מדי אל הבת. תוצאה כמעט בלתי נמנעת של זה היא שהבן נמנע מלשלוח את הגוף ביחד עם הרגל (כי הוא יהיה קרוב מדי לבחורה), ויוצא שהרגל שלו נשלחת עם האגן, אבל פלג הגוף העליון נשאר מאחורה.
  • טיפול:
  ניתן למנוע את זה באמצעות הדגשה של כיוון נכון לדילקנו ביחד עם דגש על מצב פלג גוף עליון של הבן בסלסה קובנית בכלל (תחת החוצה, חזה מובלט מעט), וההבהרה שאמורים ממש להתכופף קצת מעל הרגל שנשלחת, בעיקר אם זה ברואדה והיא נשלחת לתוך המעגל.
 2. הצלבת יתר
  • תזמון: 6
 3. מריחת ה567
  • תזמון: 567
  • תיאור:
  הפיכת ה"אחורה, הצלבה, סיימנו" לתנועת נמרחת אחת, על בסיס תנועה אופיינית לCBL.
  המריחה הזאת גם מקשה על מתחילים להוביל נכון את הבחורה, כי הם מאבדים ביטים.
  • טיפול:
  דגש של התנועה על הביטים 567 תמנע את הנסיון למרוח את זה.
 4. הובלת משיכה עם יד שמאל
  • תזמון: 567
  • תיאור:
  בגלל הצורה הסופית של הדילקנו יש לבנים נטיה לנסות להוביל באמצעות משיכת כל הדילקנו ביד ימין. זה גורם לבחורות לרצרץ.
  • טיפול:
  לימוד הובלה נכונה מונע את זה.

בנות

 1. סיום מוקדם
  • תזמון: -
  • תיאור:
  מקרה בו הבחורה מגיעה לעמדת הסיום של הדילקנו לפני ה7 (בדרך כלל ב5, או אפילו ב3), ומשם לא ברור לה מה לעשות עם עצמה בספירה שנשארה. הסיבה היא בדרך כלל צעדים גדולים מדי ב3 ו/או ב5, או בכלל צעידה שלא לפי מה שנלמד. הובלה לא נכונה של הבן גם היא יכולה לגרום לזה.
  • טיפול:
  ניתן לפתור את זה עם הדגשת התזמונים של צעדי הבחורה, והמיקומים בכל ביט, ועם דגש על כך שהשלישיה הראשונה היא "משיכת זמן" ולא מתקדמים בה לשום מקום. ייתכן שגם דגש על כך שעדיף לרקוד בצעדים קטנים יעזור. וכמובן וידוא שהבן לא מושך את הבחורה לזה. (הובלה נכונה ואסרטיבית מספיק יכולה גם לגרום לה להבין מה צריך לעשות מתי).
 2. ריצרוץ
  • תזמון: 567
  • תיאור:
  מקרה בו הבחורה עושה את כל הדילקנו או רק את ה567 שלו ברצף צעדים קטנים (ריצרוץ) שאין קשר בינם לבין המוזיקה או לבין דילקנו נורמלי. זה בדרך כלל נובע מהתעלמות כללית של הבחורה מכך שהריקוד הוא על המוזיקה ולא סתם ריצה על פי ההובלה. פועל יוצא של זה היא ההתעלמות שלה ממה שמלמדים לגבי תנועת הרגליים על כל ביט.
  • טיפול:
  ניתן להתגבר על זה עם הדגשה של הספירה, והפרדה בין התנועות השונות (לבצע את ה5,6,7 עם עצירות ביניהם (כל ביט או על פי בחירה) ובדיקה שכולם במצב הרצוי. רצוי גם להסביר ולעבוד קצת על ריקוד על הקצב ולהדגיש שזה נכון לכל זמן הריקוד. וכמובן הובלה נכונה אסרטיבית יכולה להבהיר לבחורה מה קורה מתי.

מובאות

דוגמאות לשימוש בטכניקה:

טיפים

 • מיקומי רגליים נכונים בספירת ה1:

etthso.jpg

 • מיד עם תרגול הדילקנו ע"י הלומדים, כדאי להבהיר להם שעושים את זה אוטומטית אחרי כל וריאציה , כדי לחזור לוופאה, ואף אחד לא יגיד "דילקנו" - "אני יותר לא הולך להגיד דילקנו לעולם, חוץ מלפעמים".

הערות

 1. dile que no משמעו "תגיד לה שלא". על פי הוריאציה dile que si שהיא שם ללנטו או אנצ'ופלה (תלוי את מי שואלים), כנראה הכוונה "תגיד לה שלא יהיה סיבוב" או "תגיד לה שלא נשארים קרוב".
 2. יש מקומות שאחרי הדילקנו נהוג לעשות מיד דאמה. לא מומלץ, כי זה מוריד מהגמישות של הרואדה והיכולת לשלב וריאציות.
Personal tools