Dame

From Media_knowledge

Jump to: navigation, search

וריאציה לרואדה בלבד
פניה ב7 לבן הזוג הבא ברואדה, ולמעשה החלפת בני זוג.

Contents

הדגמה

טכניקה לביצוע

פניה ב7 לבן הזוג הבא ברואדה, ומיד אחיזה סגורה עם בן הזוג החדש.

צעדים של הבן:

ב7, במקום להחזיר את רגל ימין מן הצעידה קדימה של הוופאה, פונים ביחד עם הרגל ימינה, אל בת הזוג הבאה.
מיד עם סיום הפניה ב7, עוברים לאחיזה סגורה עם בת הזוג החדשה.

כינויים

 • 6 ו...
 • 7 שבע

צעדים של הבת:

זהים לצעד של הבן, רק שהפניה היא עם רגל שמאל לכיוון הבן שמשמאל.

הובלה:

מיד אחרי ביט 6, שתי הידיים עוזבות את בן הזוג הנוכחי, כדי להיות פנויות לאחיזת בן הזוג הבא. הלחץ של הוופאה מהווה הובלה במידה מסויימת. מאחר שמדובר באלמנט רואדה שדורש תיאום של כל המעגל, היא מתבססת יותר על שמיעת הcantante מאשר על הובלה.

טכניקה ללימוד:

מומלץ להסביר קודם את משמעות השם, כדי ליצור קישור של השם לתנועה (קריטי אצל מתחילים שלא רגילים לשפה).
לאחר מכן מדגימים לאט את ה567 של וופאה עם הדאמה. עם הדגשה של "חמש ו... שבע. אחיזה סגורה!".
כדאי להדגיש שהזוג "נפתח" לדאמה עם הרגל שבתוך המעגל, כמו דלת. החצי-סיבוב מתבצע "דרך פנים המעגל".
בהתחלה להשתמש ב"דאמה ולעצור" (אפשר גם להשתמש במונח tiempo espana), ורק אחרי קצת אימון לשלב את הדילקנו. אחרי מעט אימון להוסיף ש"עשינו דאמה? אוטומטית מיד דילקנו".

שגיאות נפוצות:

בנים

 1. פיספוס ביט 7
  • תזמון: 7-8
  • תיאור:
  מתוך ההרגל של הוופאה לפעמים מנסים לשלב את הדאמה אחרי שמסיימים וופאה. כמובן שזה מאוחר מדי.
  • טיפול:
  הדגשה של ה7 בהסבר הדאמה, ובנוסף להזכיר על איזה רגל צועד הבן ב7 (ימין), ועל איזו רגל הבת (שמאל).
 1. סיבוב דרך חוץ המעגל
  • תזמון: 7
  • תיאור:
  ביצוע החצי-סיבוב של הדאמה דרך חוץ המעגל במקום דרך פנים המעגל.
  • טיפול:
  בדרך כלל הסיבה היא פניה עם הרגל הלא נכונה. במקרה כזה צריך להדגיש שהפניה היא עם הרגל שבתוך המעגל.

לפעמים הפניה היא כן עם הרגל הנכונה אבל לחוץ המעגל, ואז צריך פשוט להגיד להם שהדאמה צריך להיות בדרך הכי קצרה, שהיא במקרה פנים המעגל.

בנות

כל השגיאות שתוארו לבנים יכולות להופיע גם אצל הבנות.

 1. טעויות בדילקנו אחרי דאמה
  • תזמון: 1
  • תיאור:
  ביצוע דילקנו לא נכון אחרי דאמה. בדרך כלל בלבול ברגל שמתחילה את הדילקנו.
  • טיפול:
  הבעיה נובעת מחוסר נסיון בביצוע דילקנו, ומאי הפנמה של הרגל בה צועדים בכל ביט. צריך במקרה הזה להדגיש ש"ימין צועדת באחד". זה לא טריויאלי, ודורש אימון.


טיפים

 • הפניה בפועל מתחילה כבר מביט 6. אבל מדובר בעצם בהכנה לדריכה בביט 7, שהיא הדאמה עצמו. לכן מומלץ להגדיר את הדאמה כ"יושב על ה7" ולא לדבר על ה6, שבין כה וכה ייעשה אוטומטית.

אם מגדירים שהדאמה מתחיל כבר מה6, מסתכנים בכך שהם ינסו לבצע את הדאמה כולו מוקדם מדי.

הערות

 1. Dame )"תן לי") הוא קיצור של Dame una Chica - "תן לי בחורה".
 2. במקומות דוברי ספרדית, משתמשים בביטויים שונים כדי לבטא דאמה, כמו "לא רוצה אותה", "תביא את זאת", "לא, את ההיא" וכו'. זה עובד טוב עם הטכניקה המקורית להובלת רואדה, שנעשתה כרצף מתמשך של דיבור (סיפור), ולא כאוסף פקודות.
Personal tools